ABOUT US

Rod aka Dada

 

 

Doug aka Dad

 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon

CONTACT US

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon

We're an interracial, gay couple living in Atlanta, GA. Watch as we adopt & raise our son, Jackson.

© 2016 Abbott Eggleston Enterprises